Werkwijze

Doel
Ons doel is om mensen te helpen om diep ingesleten terugkerende patronen in denken, voelen en handelen te begrijpen om zo andere keuzes te maken in het hier en nu. Dit soort patronen in denken, voelen en handelen zijn vaak al op jonge leeftijd ontstaan. Door het vroege ontstaan en de neiging om ongemerkt zelf de herhaling op te zoeken hebben dergelijke patronen op alle gebieden in je leven invloed, vaak meer dan je denkt. Veel van ons gedrag zet je nou eenmaal automatisch en ongemerkt in, aangestuurd door onbewuste processen. In onze behandeling is het doel om hier meer grip op te krijgen zodat jij kunt kiezen welk gedrag je in kunt zetten. Met als resultaat meer keuzevrijheid voor jou.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor behandeling bij Syma door het aanmeldformulier in te vullen. Je mailt dit document ingevuld naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Nadat je aanmelding ontvangen is wordt er contact met je opgenomen door een van ons om een inschatting te maken van wat er aan de hand is en wat jij nodig hebt. Als we denken dat je bij ons op de goede plek bent word je op de wachtlijst gezet voor behandeling. Pas na de afgeronde intake procedure ben je ook echt bij onze instelling in behandeling. Het kan natuurlijk altijd blijken dat je elders beter geholpen kunt worden met je problematiek. Wij zullen dan met je meedenken waar je je kunt aanmelden.

Intake
Elk proces begint met gedegen onderzoek. Vaak kan dit in de vorm van een intakeprocedure. Wij zullen met jou onderzoeken wat er aan de hand is en komen tot een classificerende diagnose (cf. DSM 5) en een beschrijvende diagnose. De laatste is een beschrijving van jouw problemen, het ontstaan ervan en de leergeschiedenis die daarin belangrijk is geweest. Op basis hiervan wordt het behandelplan geschreven met daarin de focus van de behandeling. Hierin worden ook afspraken gemaakt over wie met jou gaat samenwerken en hoe je proces eruit zal zien.
Wij diagnosticeren en behandelen, indien passend bij ons aanbod, de meest voorkomende stoornissen die beschreven staan in de DSM 5: t.w. stemmingsstoornissen (m.u.v. bipolaire stoornissen), angststoornissen, eetstoornissen, ontwikkelingsstoornissen (ASS alleen diagnostiek en ADHD diagnostiek en behandeling), somatoforme stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.  

Psychodiagnostiek
Soms is het niet gelijk duidelijk wat er speelt of hoe een behandeling eruit moet zien. Dan zal er een psychodiagnostisch onderzoek gedaan worden. Een dergelijk onderzoek is ook als een soort second opinion mogelijk als je elders in behandeling bent. Zie voor verdere uitleg dit deel van onze website

Behandeling
Wij werken in de behandeling vanuit het opgestelde behandelplan aan een focus voor jouw behandeling. Om tijdens de behandeling te monitoren hoe het loopt zullen er regelmatig evaluatie momenten zijn. Hierin zal ook de ROM (Routine Outcome Monitoring) een rol spelen. Deze meting behelst een aantal vragenlijsten die je (herhaaldelijk) via mail ontvangt. De gegevens worden anoniem gebruikt in Nederland om de zorg zichtbaarder te maken. Als je hier niet aan deel wilt nemen kun je dit aangeven bij je intaker/ behandelaar.  Naast deze meting willen wij het graag van je horen als je niet tevreden bent.
In de behandeling zullen wij mogelijk ook confronterende boodschappen geven over wat wij denken dat er nodig is. Het is ons streven om geen ‘zachte heelmeesters’ te zijn. De psychotherapeutische behandeling kan plaatsvinden in individuele of in groepssetting. Het therapeutisch kader (bijvoorbeeld Schematherapie) kan hierin verschillen maar de basis is steeds dat onze aanpak past bij jou en jouw proces. Zie voor een beschrijving van psychotherapie dit kopje op onze website. 

Er kan naast de behandeling door een BIG geregistreerde psycholoog ook gekozen worden voor het inzetten van dramatherapie. Wij zien dat ervaringsgerichte interventies in een psychotherapie van grote toegevoegde waarde zijn. Dramatherapie is daarenboven een goede toevoeging. Dramatiseren is kort gezegd het uitvergroten van de werkelijkheid. Door het in scene zetten van verleden, heden en toekomst en uitvergroten van jouw gevoelens hierbij krijg jij zicht en grip op je binnenwereld. Vervolgens kan jij dit inzetten om veranderingsgerichte en acceptatieprocessen te bewerkstelligen. De werkvormen van onze dramatherapeut helpen je om je denk- en gedragsarsenaal te verruimen.

Psychiater 
Gedurende een psychotherapeutisch proces kan het belangrijk zijn om psychofarmaca te gebruiken om bijvoorbeeld het angstniveau in een behandeling beter behapbaar te maken. Als je vroeg in het leven niet gekregen hebt wat je nodig hebt is er een grote kans dat je een hoog angstniveau of stemmingsklachten hebt. Medicatie kan hierbij een steunje in de rug zijn. Dit betekent niet dat dit een makkelijke weg is of dat je het niet zelf kan. Medicatie kan het verschil maken of je een beetje wind mee krijgt in je proces. 

Onze psychiater behandelt daarnaast alle veel voorkomende klachtgebieden (zoals bijvoorbeeld depressie) of ontwikkelingsstoornissen (zoals bijvoorbeeld ADHD).