Syma

Welkom bij onze Instelling voor gespecialiseerde GGZ: Syma. Sinds 2011 zijn wij, Sylvia Scheffer en Marjolein Legra, werkzaam in onze vrijgevestigde praktijk. In de loop van 2020 is het plan ontstaan om uit te breiden. We hebben al jaren een wachtlijst en veelal een patientenstop. Met oprichten van Syma denken wij een kleinschalig team van professionals samen te brengen die kwetsbare mensen adequate zorg kunnen bieden. Samen kunnen we met meer mensen een stuk van hun pad oplopen.

Syma is een Griekse meisjesnaam en betekent bloeiend, ook wel florerend. In het leven is het een hele kunst om te worden wie je bent als je bijvoorbeeld vroeg niet gekregen hebt wat je nodig hebt. Je komt als het ware niet tot bloei als mens in volwassenheid als gevolg van de vroege tekorten. Wij lopen graag een stuk van jouw levenspad met jou op om te kijken hoe je de invloed van negatieve leerervaringen van eerder in je leven in het hier en nu kunt verminderen. Soms loop je pas later in je leven vast en ook dan is het zaak om in te grijpen. Maar hoe concreet je gedrag ook is, de verandering ervan is vaak een ongrijpbaar proces. Wij stemmen af op jouw behoeften ten aanzien van jouw proces en gaan met oprechte en professionele betrokkenheid te werk.

Visie Syma
Wij behandelen de mens in het geheel; niet op basis van classificatie, maar op het grensvlak tussen persoonlijkheid en (hechtings)trauma. Daarbij hebben we oog voor de behandeling van de klachten die als gevolg hiervan zijn ontstaan. Wij hebben de mogelijkheid om uitgebreide psychodiagnostiek in te zetten bij complexe problematiek. Wij maken hoe dan ook bij aanvang van de behandeling een probleemanalyse en schatten vervolgens in welke stappen nodig zijn om tot een betere gezondheid (klachtenvermindering) en levenskwaliteit te komen. Wij gaan er niet vanuit dat al jouw klachten, problemen en patronen te verbeteren dan wel op te lossen zijn. We streven daar waar mogelijk altijd naar een verbetering hiervan. Tegelijkertijd hebben we actief aandacht voor acceptatie van beperkingen en het versterken van gezonde coping daar waar nodig.  Aangezien elk individu uniek is in de samenhang van de verschillende aspecten van zijn/ haar problematiek is afstemming op de specifieke probleemgebieden het uitgangspunt. Maar elk individu is tevens onderdeel van een systeem (mensen om hem/haar heen). Deze mensen betrekken wij bij voorkeur in overleg actief bij jouw proces. 

AGB-Code Syma 22-221182

VERGOEDING, EIGEN RISICO & TARIEF

Alles over de kosten

WACHTEN!?
WAT NU?

Wat kun je nu direct doen

BOEKEN, APPS, E-HEALTH EN LINKS

Handig om te weten

De WGBO &
PRIVACY

Het fundament van ons contact