Vergoeding, eigen risico & tarief

Zorgverzekeraars
Als je wilt dat de zorgverzekeraar je behandeling betaalt heb je een verwijzing van je (huis)arts nodig. De geleverde zorg wordt vergoed vanuit het basispakket. Wij registreren m.i.v. 2022 binnen het Zorgprestatiemodel op basis van werkelijk gerealiseerde tijd

Wij raden je aan om onderstaande informatie, ondanks de begrijpelijke weerstand gezien de hoeveelheid tekst, goed te lezen. 

Gecontracteerd of ongecontracteerd
Er is een verschil tussen partijen waar een overeenkomst mee is afgesloten en zorgverzekeraars waarvoor wij 'ongecontracteerde' zorg leveren. Wanneer je verzekerd bent bij een partij met wie wij een contract hebben, krijg je de behandeling vergoed. Meestal is er dan wel sprake sprake van een zogenaamd zorgkostenplafond (een maximaal bedrag dat in totaal per jaar door onze instelling gedeclareerd kan worden. De zorgverzekeraar bepaalt dit plafond en als zorgverlener hebben wij geen invloed op de hoogte. Er kan dan een verschil gemaakt worden tussen 1 of 2 behandelaren (mono-disciplinair) of 3 of meer (multi-disciplinair). Dit kan betekenen dat wij in de loop van 2022 geen ruimte meer hebben voor mensen van een bepaalde verzekeraar of een bepaalde behandelvorm. Helaas hebben we hier als zorgverlener niets over te zeggen. Mocht je vragen hierover hebben is het verstandig om contact op te nemen met je zorgverzekeraar. Je bent zelf verantwoordelijk om vooraf te zorgen dat je goed op de hoogte bent van je verzekering en de bijbehorende vergoedingen.
Bij ongecontracteerde zorg is het afhankelijk van je polis hoeveel je vergoed krijgt. Indien je verzekerd bent bij een van de partijen met wie wij geen contract hebben is het verstandig om uit te zoeken welke polis je hebt en wat dit betekent voor de vergoeding van de behandeling. Een zuivere restitutiepolis vergoedt de zorg bij Syma ook als er geen contract is.

Bestaande afspraken per verzekeringscombinatie
Met een aantal partijen in Nederland hebben wij een overeenkomst (zie hieronder). Het is een ingewikkeld stelsel van partijen zie eventueel deze link.

 • Zorg en Zekerheid (Vezekeringscombinatie Zorg en Zekerheid en AZVZ): Wij hebben voor 2022 en 2023 een contract met deze partij met goede voorwaarden.
 • ASR (Verzekeringscombinatie ASR, Ditzo, de Amersfoortse): Wij hebben voor 2022 een contract met deze verzekeraar met heel reële afspraken.
 • Menzis (verzekeringscombinatie; Menzis, Anderzorg, HEMA, PMA-collectiviteit, Vink Vink): Wij hebben geen contract met deze partij in 2022. Als je wilt dat je volledige behandeling wordt vergoed kies dan voor 'Menzis basis vrij'. Neem contact op met je zorgverzekeraar om te checken welk percentage van het NZA tarief vergoed wordt. Als je een Naturapolis hebt zal je hoe dan ook een behoorlijk deel zelf moeten betalen (wij brengen 100% van het NZA tarief in rekening, zie uitleg 'eigen bijdrage ongecontracteerde verzekeraar'). Neem contact op met je zorgverzekeraar voor meer informatie over de hoogte van vergoeding. 
 • DSW (Verzekeringscombinatie DSW, Stad Holland, inTwente Zorgverzekeraar): Wij hebben voor 2022 een contract met deze verzekeraar. 
 • Achmea (verzekeringscombinatie; Achmea, Zilveren Kruis, Avero, FBTO, OZF, Interpolis, de Friesland): Wij hebben voor 2022 een contract met een een zeer beperkt zorgkostenplafond. Wij hebben een verhoging opgevraagd voor 2022. WIJ KUNNEN TOT DEZE VERHOGING IS TOEGEKEND GEEN PATIENTEN MEER AANNEMEN VOOR DEZE VERZEKERAAR. Bel de zorgcoacht van uw verzekeraar op nummer 071 3640280. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag 800-1800. 
 • VGZ (verzekeringscombinatie; VGZ, IZA, IZZ, UMC, Unive, Zekur, Bewuzt, MVJP en Zorgzaam verzekerd):  Wij hebben een verhoging opgevraagd voor 2022. WIJ KUNNEN TOT DEZE VERHOGING IS TOEGEKEND GEEN PATIENTEN MEER AANNEMEN VOOR DEZE VERZEKERAAR. De verzekeraar verwijst naar hun zorgbemiddeling
 • CZ (verzekeringscombinatie; Delta Lloyd, OHRA, CZ, Nationale Nederlanden): Wij hebben geen contract met deze partij. Tot onze spijt zijn de gestelde voorwaarden niet haalbaar voor onze instelling. Indien je bij CZ, of een van de andere genoemde merken verzekerd bent en je hebt een restitutiepolis die 100% van het NZA tarief vergoedt, betaal je alleen je eigen risico. Bij de andere polissen ligt de vergoeding veel lager (60-65%). Als je verzekerd bent bij deze partij zal je zelf een deel bij moeten betalen (wij brengen 100% van het NZA tarief in rekening, zie uitleg 'eigen bijdrage ongecontracteerde verzekeraar'). Ons advies is om navraag te doen bij je verzekeraar. 
 • Caresq:  Voor 2022 hebben wij een contract met deze verzekeraar. Er is echter een duidelijke beperking als het gaat om de intensiteit van de behandeling. We kunnen daardoor maar een beperkt aanbod doen. Neem contact op met je zorgverzekeraar voor meer informatie. 
 • Eucare (verzekeringscombinatie eucare, aevitae): Wij hebben voor 2022 een contract met deze verzekeraar met heel reële afspraken. 
 • ONVZ (verzekeringscombinatie; ONVZ, VVAA, PNOzorg, Jaaah): Wij hebben voor 2022 geen contract met deze verzekeraar. Voor 2022 weten wij nog niet wat de voorwaarden zijn. Neem contact op met je verzekeraar. Afhankelijk van je polis krijg je een deel van je behandeling vergoed (wij brengen 100% van het NZA tarief in rekening, zie uitleg 'eigen bijdrage ongecontracteerde verzekeraar'). Neem voor informatie contact op met je zorgverzekeraar. 
 • ENO (Verzekeringscombinatie Salland, Zorgdirect): Wij hebben voor 2022 geen contract met deze verzekeraar. Voor dit jaar kennen wij de voorwaarden nog niet. Als je een Naturapolis hebt zal je een deel zelf moeten betalen, maar mogelijk geldt dit ook voor de restitutiepolis (wij brengen 100% van het NZA tarief in rekening, zie uitleg 'eigen bijdrage ongecontracteerde verzekeraar'). Neem voor meer informatie contact op met je zorgverzekeraar. 

Zorgprestatie model (ZPM)
Dan gaan we per januari 2022 over naar het Zorg Prestatie Model (ZPM). Zie voor uitleg deze folder. Een belangrijke verandering is de betalingstermijn. Het ZPM betekent dat er sneller, namelijk na een maand, gefactureerd gaat worden over de geleverde zorg. Begin februari wordt conform het ZPM de factuur opgesteld voor de maand januari. Dit betekent dat de factuur voor het eigen risico 2022 een maand na de start te verwachten is. Voor ongecontracteerde zorg betekent dat de eigen bijdrage ook dan verrekend wordt. 

Wettelijk eigen risico
In Nederland geldt een jaarlijks (minimaal) wettelijk eigen risico. Als je al andere zorg genoten hebt in een bepaald kalenderjaar kan het zijn dat je je eigen risico (deels) al betaald hebt. In het geval van specialistische zorg is alleen al bij intake het bedrag van het minimaal wettelijk eigen risico benut. Voor het jaar 2022 is het minimaal eigen risico 385 euro (check bij je verzekeraar de hoogte van het afgesproken eigen risico!).

Eigen risico gespreid te betalen
Iedere zorgverzekeraar biedt de mogelijkheid om het eigen risico gespreid te betalen. Indien je dat wilt, en niet direct in januari 2022 alle kosten te krijgen, adviseren wij je om dit aan te geven bij je zorgverzekeraar voor 2022. Het eigen risico zal dan verdeeld worden over de maanden. Per zorgverzekeraar de mogelijkheid tot gespreid betalen.

Eigen bijdrage ongecontracteerde zorgverzekeraar
Hierboven zie je een overzicht van verzekeraars en de afspraken die er zijn met de verschillende verzekeringscombinaties. Indien je verzekerd bent bij een van de partijen waar wij geen contract mee hebben is het verstandig om uit te zoeken of je een resitutie of naturapolis hebt. Een zuivere restitutiepolis vergoedt de zorg bij Syma ook als er geen contract is 100% van het NZA tarief. Lees toch de voorwaarden goed. Staat er: “Wij vergoeden 100% van het NZA-tarief”, dan vergoedt je zorgverzekering alle kosten, na aftrek van het eigen risico. Echter, als er staat: “Wij vergoeden 100% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief”, dan is de vergoeding behoorlijk lager en krijg je te maken met een te betalen eigen bijdrage.

LET OP: Lees de voorwaarden goed!  Staat er: “Wij vergoeden 100% van het NZA-tarief”, dan vergoedt je zorgverzekering alle kosten, na aftrek van het eigen risico. Echter, als er staat: “Wij vergoeden 100% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief”, dan is de vergoeding behoorlijk lager en krijg je te maken met een te betalen eigen bijdrage.
Bij alle andere polissen ligt de vergoeding tussen de 50 en 70 % van het vastgestelde NZa tarief.  Wij brengen uiteindelijk 100% van het NZa Tarief in rekening voor de verleende zorg. Dit betekent dat je naast je eigen risico ook een eigen bijdrage betaalt. Dit loopt al snel hoog op. Als je vragen hebt neem dan contact op met je zorgverzekeraar. 

Het is vooral belangrijk dat je je zorgverzekeraar belt voor meer informatie. Hierbij de vragen voor je zorgverzekeraar. Zorg dat je deze informatie eventueel ook op schrift hebt. 
* Welk percentage krijg ik, met mijn huidige polis, vergoed voor mijn behandeling bij Syma?
* Moet ik van te voren toestemming vragen voor mijn behandeling? Zo ja, hoe doe ik dat?
* Zijn er aanvullende eisen en voorwaardes, zoals een maximum aantal sessies/ minuten?

Zelf betalen
Indien je ervoor kiest om je behandeling niet door je zorgverzekeraar te laten betalen is dat natuurlijk mogelijk. Je hebt dan geen verwijzing van je (huis)arts nodig. Voor de tarieven zie je tarievenzoeker van de NZA

Supervisie/opleiding
Je kunt ook voor opleiding en supervisie terecht in onze praktijk. Mail ons voor informatie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor supervisie rekenen wij € 110 per 45 minuten.

Tarief no-show
Het tarief voor no-show is: € 105 per gemiste afspraak. Dit betreft een afspraak die niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) is afgezegd.


VERGOEDING, EIGEN RISICO & TARIEF

Alles over de kosten

WACHTEN!?
WAT NU?

Wat kun je nu direct doen

BOEKEN, APPS, E-HEALTH EN LINKS

Handig om te weten

De WGBO &
PRIVACY

Het fundament van ons contact