Vergoeding, eigen risico & tarief

Zorgverzekeraars
Als je wilt dat de zorgverzekeraar je behandeling betaalt heb je een verwijzing van je (huis)arts nodig. Met een aantal inkooppartijen in Nederland hebben wij een overeenkomst (zie hieronder). Het is een ingewikkeld stelsel van partijen zie eventueel https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er. Wij raden je aan om deze pagina, ondanks de begrijpelijke weerstand gezien de hoeveelheid tekst, goed te lezen. 

Gecontracteerd of ongecontracteerd
Er is een verschil tussen partijen waar een overeenkomst mee is afgesloten en zorgverzekeraars waarvoor wij 'ongecontracteerde' zorg leveren. Meestal is er bij een contract met de zorgverzekeraar sprake van een zogenaamd zorgkostenplafond (een maximaal bedrag dat in totaal per jaar door onze instelling gedeclareerd kan worden). De zorgverzekeraar bepaalt dit plafond en als zorgverlener hebben wij geen invloed op de hoogte. Dit kan betekenen dat wij in de loop van 2021 geen ruimte meer hebben voor mensen van een bepaalde verzekeraar waar wij een contract mee hebben. Helaas hebben we hier als zorgverlener niets over te zeggen. Mocht je vragen hierover hebben is het verstandig om contact op te nemen met je zorgverzekeraar. Je bent zelf verantwoordelijk om vooraf te zorgen dat je goed op de hoogte bent van je verzekering en de bijbehorende vergoedingen.

Bestaande afspraken per verzekeringscombinatie

 • VGZ (verzekeringscombinatie; VGZ, IZA, IZZ, UMC, Zekur, United Consumers, Unive, Bewuzt en verzekzeringscombinatie tot voorkort onder de naam IptiQ: t.w. Promovendum, National Academic en Besured): Wij hebben voor 2021 een contract met een een zeer beperkt zorgkostenplafond. Op dit moment hebben we ons zorgkostenplafond benut voor 2021. Wij hebben verhoging aangevraagd bij de verzekeraar. 
 • CZ (verzekeringscombinatie; Delta Lloyd, OHRA, CZ, Nationale Nederlanden): Wij hebben geen contract met deze partij. Tot onze spijt zijn de gestelde voorwaarden onhaalbaar voor onze instelling Indien je bij CZ, of een van de andere genoemde merken verzekerd bent wordt de zorg volledig vergoed als je een restitutiepolis hebt (bijvoorbeeld CZ Zorgkeuze Polis, Nationale Nederlanden). Als je een andere polis hebt, een zogenaamde Naturapolis, zal je zelf een deel bij moeten betalen (wij brengen 100% van het NZA tarief in rekening, zie uitleg 'eigen bijdrage ongecontracteerde verzekeraar').  
 • Achmea (verzekeringscombinatie; Achmea, Zilveren Kruis, Avero, FBTO, OZF, Interpolis, de Friesland): Wij hebben voor 2021 een contract met een een beperkt zorgkostenplafond. Op dit moment hebben we ons zorgkostenplafond benut voor 2021. Wij kunnen geen patienten meer innemen. 
 • Menzis (verzekeringscombinatie; Menzis, Anderzorg, HEMA, PMA-collectiviteit): Wij hebben geen contract met deze partij in 2021. In het geval van een restitutiepolis wordt de zorg volledig vergoed. Als je een Naturapolis hebt zal je zelf een deel zelf moeten betalen (wij brengen 100% van het NZA tarief in rekening, zie uitleg 'eigen bijdrage ongecontracteerde verzekeraar').
 • DSW (Verzekeringscombinatie DSW, Stad Holland, inTwente Zorgverzekeraar): Wij hebben voor 2021 een contract met deze verzekeraar met heel reële afspraken.
 • Caresq: Wij hebben voor 2021 een contract met deze verzekeraar met heel reële afspraken.
 • Eucare (verzekeringscombinatie eucare, aevitae): Wij hebben voor 2021 een contract met deze verzekeraar met heel reële afspraken.
 • ONVZ (verzekeringscombinatie; ONVZ, VVAA, PNOzorg, Jaaah): Wij hebben voor 2021 geen contract met deze verzekeraar.  In het geval van een restitutiepolis wordt de zorg volledig vergoed. Als je een Naturapolis hebt zal je zelf een deel zelf moeten betalen (wij brengen 100% van het NZA tarief in rekening, zie uitleg 'eigen bijdrage ongecontracteerde verzekeraar').
 • ASR (Verzekeringscombinatie ASR, Ditzo, de Amersfoortse): Wij hebben voor 2021 een contract met deze verzekeraar met heel reële afspraken.
 • ENO (Verzekeringscombinatie Salland, Zorgdirect): Wij hebben voor 2021 geen contract met deze verzekeraar. In het geval van een restitutiepolis wordt de zorg volledig vergoed. Als je een Naturapolis hebt zal je zelf een deel zelf moeten betalen (wij brengen 100% van het NZA tarief in rekening, zie uitleg 'eigen bijdrage ongecontracteerde verzekeraar').
 • Zorg en Zekerheid (Vezekeringscombinatie Zorg en Zekerheid en AZVZ): Wij hebben voor 2021 geen contract met deze verzekeraar. In het geval van een restitutiepolis wordt de zorg volledig vergoed. Als je een Naturapolis hebt zal je zelf een deel zelf moeten betalen (wij brengen 100% van het NZA tarief in rekening, zie uitleg 'eigen bijdrage ongecontracteerde verzekeraar').

Wettelijk eigen risico
In Nederland geldt een jaarlijks wettelijk eigen risico. Als je al andere zorg genoten hebt in een bepaald kalenderjaar kan het zijn dat je je eigen risico (deels) al betaald hebt. In het geval van specialistische zorg is alleen al bij intake het bedrag van het minimaal wettelijk eigen risico benut. Door de administratieve handelingen loopt het bedrag snel op. Houd er rekening mee dat wij bij een langere behandeling pas na een jaar mogen factureren. Dit betekent dat je achteraf voor een eerder kalenderjaar een factuur kunt ontvangen. De factuur heeft dan betrekking op de DBC (diagnose behandel combinatie) die in een bepaald jaar gestart is. De DBC kent een looptijd van maximaal 365 dagen of wordt gesloten aan het eind van je behandeling. De startdatum bepaalt op welk jaar de DBC drukt voor je wettelijk eigen risico dat je met je zorgverzekeraar afgesproken hebt. Voor het jaar 2021 is het minimaal eigen risico 385 euro (check bij je verzekeraar de hoogte van het afgesproken eigen risico!).

Eigen bijdrage ongecontracteerde zorgverzekeraar
Hierboven zie je een overzicht van verzekeraars en de afspraken die er zijn met de verschillende verzekeringscombinaties. Indien je verzekerd bent bij een van de partijen waar wij geen contract mee hebben is het verstandig om uit te zoeken of je een resitutie of naturapolis hebt. Een zuivere restitutiepolis vergoedt de zorg bij Syma ook als er geen contract is. Lees toch de voorwaarden goed. Staat er: “Wij vergoeden 100% van het NZA-tarief”, dan vergoedt je zorgverzekering alle kosten, na aftrek van het eigen risico. Echter, als er staat: “Wij vergoeden 100% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief”, dan is de vergoeding lager. 
Een naturapolis kent echter verschillende tarieven. De vergoeding ligt tussen de 50 en 80 % van het vastgestelde NZa tarief. In dit overzicht staan van alle verzekeringen de percentages. Wij brengen uiteindelijk  100% van het NZa Tarief in rekening voor de verleende zorg. Dit betekent dat je naast je eigen risico ook een eigen bijdrage betaalt. Je krijgt dan voor de start van de zorg een factuur voor de zorg die wij gaan leveren tot en met 31 december 2021. Wij maken een schatting van het bedrag dat je moet bij betalen op basis van jouw hulpvraag. Je krijgt per maand een factuur voor een deel van de kosten.  Achteraf wordt een definitieve berekening en factuur verstrekt. Als je vragen hebt stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zelf betalen
Indien je ervoor kiest om je behandeling niet door je zorgverzekeraar te laten betalen is dat natuurlijk mogelijk. Je hebt dan geen verwijzing van je (huis)arts nodig. De precieze kosten hangen af van het uiteindelijke tarief dat bepaald wordt door het aantal minuten dat geinvesteerd wordt in jouw behandeling. Het tarief in onze praktijk voor zelfbetalers is 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de S-GGZ. Zie deze link voor de tarieven.

Supervisie/opleiding
Je kunt ook voor opleiding en supervisie terecht in onze praktijk. Mail ons voor informatie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor supervisie rekenen wij € 105 per 45 minuten.

Tarief no-show
Het tarief voor no-show is: € 70, per gemiste afspraak. Dit betreft een afspraak die niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) is afgezegd.


VERGOEDING, EIGEN RISICO & TARIEF

Alles over de kosten

WACHTEN!?
WAT NU?

Wat kun je nu direct doen

BOEKEN, APPS, E-HEALTH EN LINKS

Handig om te weten

De WGBO &
PRIVACY

Het fundament van ons contact